Minggu, 15 Juli 2012

Hadits Muslim Tentang Puasa 1. Keutamaan bulan ramadan
 2. Wajibnya puasa ramadan karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal
 3. Tidak mendahului ramadan dengan dengan puasa satu atau dua hari
 4. Bulan itu dua puluh sembilan hari
 5. Penjelasan bahwa setiap neraga berpegangan dengan hasil ru'yah mereka, dan jika mereka telah melihat hilal di suatu wilayah
 6. Allah menjadikan bilal untuk dilihat
 7. Penjelasan tentang sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Dua bulan hari raya tidak berkurang…"
 8. Penjelasan bahwa masuknya puasa adalah dengan terbitnya fajar
 9. Mengakhirkan makan sahur
 10. Jika malam telah datang dan matahari telah hilang maka berbukalah
 11. Larangan dari berpuasa wishal
 12. Mencium saat puasa
 13. Puasanya bagi orang yang dipagi hari mengalami junub
 14. Larangan bersetubuh pada siang hari di bulan ramadan
 15. Musafir bukan untuk maksiat boleh berbuka di siang hari bulan ramadan
 16. Pahala bagi orang yang berbuka dalam perjalanan jika mengemban tugas
 17. Pilihan antara berpuasa atau berbuka saat dalam perjalanan
 18. Sunhaya berbuka bagi jamaah haji saat di Arafah
 19. Puasa Asyura`
 20. Hari keberapa puasa Asyura` dilakukan?
 21. Orang yang makan di hari Asyura`
 22. Larangan untuk puasa di hari raya Fitri dan Adlha
 23. Larangan puasa pada hari-hari tasyriq
 24. Larangan untuk berpuasa khusus hari jumat
 25. Penghapusan hukum dalam firman Allah "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah," dengan firman Allah "Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu"
 26. Mengqadla puasa ramadan di bulan sya'ban
 27. Mengqadla puasa untuk mayit
 28. Orang puasa yang diundang dalam jamuan makan
 29. Menjaga lisan bagi yang berpuasa
 30. Keutamaan puasa
 31. Keutamaan puasa di jalan Allah
 32. Bolehnya niat untuk puasa nafilan di siang hari
 33. Makan karena lupa saat berpuasa
 34. Puasanya nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam di luar bulan ramadan
 35. Larangan untuk puasa dahr
 36. Anjuran puasa tiga hari dalam setiap bulan
 37. Puasa di akhir-akhir bulan sya'ban
 38. Puasa muharram
 39. Sunahnya puasa enam hari di bulan syawwal
 40. Keutamaan malam lailatul qadar

0 komentar:

Posting Komentar