Minggu, 15 Juli 2012

Hadits Muslim Tentang Sholat dua hari raya  1. Bab
  2. Bolehnya wanita keluar untuk sholat dua hari raya ke tempat sholat
  3. Meninggalkan sholat sebelum dan sesudah sholat Id di tempat sholat
  4. Apa yang dibaca pada dua sholat hari raya
  5. Bolehnya melakukan permainan pada hari Id selama tidak bermaksiat

0 komentar:

Posting Komentar